Weertje

Begin Maart en de thermometer heeft al 28.5 C aangegeven. Wat een weertje. Nu is het iets minder warm, maar nog steeds flink voven de 20 C. Alles loopt uit, de lente is hier ontzettend begonnen

chrooscorner